Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ROLLERS.PL

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Sklepu Internetowego www.rollers.pl poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Maciej Szczerbak z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. W przypadku wypełnienia formularza Newsletter, który dostępny jest podczas rejestracji Klienta, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika tj. adres e-mail.
 6. Podczas rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje tylko swój adres mailowy i indywidualnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie. Jeżeli Klient posiadający Konto w Sklepie chce dokonać zakupu jest proszony o uzupełnienie swoich danych o: imię i nazwisko, adres zamieszkania ( ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj), nr kontaktowy.
 7. W przypadku przedsiębiorstw zakres danych ww. jest poszerzony o dane firmy Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 8. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie podczas zalogowania przez Klienta, do jego Konta.
 9. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu automatycznie pobierane są informacje tj. adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym Rollers.pl

 1. Dane Klientów zebrane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzanie nim oraz umożliwienie dokonania zakupów w Sklepie, w tym także realizację złożonych zamówień oraz ich doręczenie. Podczas złożenia zamówienia dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi Klientowi, analizy danych statystycznych i dostosownaia Sklepu Internetowrgo do preferencji Klentów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

§ 2 POLITYKA COOKIES

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sklep www.rollers.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep Internetowy Rollers.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Sklep Rollers.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
 5. Sklep Rollers.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 8. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 9. W Sklepi Rollers.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Naszą stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 3 DOSTĘPNOŚĆ DANYCH

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep ma bezpośredni dostęp tylko administrator Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sklep Internetowy Rollers.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep Rollers.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Sklep Rollers.pl roszczeń od danego Klienta.
 4. W przypadku subskrypcji Newsletter’a mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie lub przez zgłoszenie takiej prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 ZABEZPIECZENIA

 1. Sklep Internetowy Rollers.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Rollers.pl zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. Sklep Internetowy Rollers.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Sklep Internetwy Rollers.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę kierować na adres e-mail: order@rollers.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji 25.07.2016r.

 

 

Zobacz nasze folie na YouTube!

Dołącz do nas na Facebooku!